Obowiązek wymiany Kas Fiskalnych

Obowiązkowa wymiana

Jeśli Twoja działalność została wskazana wśród podmiotów zobowiązanych do wcześniejszej zmiany kasy na online (przed zapełnieniem pamięci fiskalnej) – nie zwlekaj zbyt długo! Pamiętaj, że nie możesz prowadzić sprzedaży na urządzeniu starego typu po dniu wskazanym w przepisach! Jeśli wymienisz urządzenia odpowiednio wcześnie (przed datą objęcia obowiązkiem) uzyskasz prawdo do zwrotu z US!

GRUPA PIERWSZA (obowiązek ewidencji od 01.01.2020)
stacje paliw, usługi mechaniczne i wulkanizacyjne

GRUPA DRUGA (obowiązek ewidencji od 01.01.2021)
lokale gastronomiczne, usługi hotelowe (krótkotrwałe zakwaterowanie), sprzedaż węgla do celów opałowych

GRUPA TRZECIA (obowiązek ewidencji od 01.07.2021)
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, lekarskiej opieki medycznej, prawnicze oraz wstęp do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej