Obowiązek wymiany Kas Fiskalnych

Obowiązkowa wymiana

Jeśli Twoja działalność została wskazana wśród podmiotów zobowiązanych do wcześniejszej zmiany kasy na online (przed zapełnieniem pamięci fiskalnej) – nie zwlekaj zbyt długo! Pamiętaj, że nie możesz prowadzić sprzedaży na urządzeniu starego typu po dniu wskazanym w przepisach! Jeśli wymienisz urządzenia odpowiednio wcześnie (przed datą objęcia obowiązkiem) uzyskasz prawdo do zwrotu z US!

GRUPA PIERWSZA (obowiązek ewidencji od 01.01.2020)
stacje paliw, usługi mechaniczne i wulkanizacyjne

GRUPA DRUGA (obowiązek ewidencji od 01.01.2021)
lokale gastronomiczne, usługi hotelowe (krótkotrwałe zakwaterowanie), sprzedaż węgla do celów opałowych

GRUPA TRZECIA (obowiązek ewidencji od 01.07.2021)
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, lekarskiej opieki medycznej, prawnicze oraz wstęp do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Pierwsza kasa fiskalna

Jeśli kupujesz swoje pierwsze kasy fiskalne (wcześniej nie korzystano z kasy ani starego, ani nowego typu), a Twoja działalność nie jest jeszcze objęta obowiązkiem ewidencji na urządzeniach online – masz możliwość wyboru. Pamiętaj jednak, że możesz liczyć na zwrot z US tylko pod warunkiem zakupu kas typu online.

Zwrot z US

Suma odliczana od podatku może stanowić do 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł (za każde nabywane do ewidencji sprzedaży urządzenie). Do uzyskania prawa do ulgi niezbędne będzie posiadanie potwierdzenia zakupu (faktura), potwierdzenia płatności (np. wykonania przelewu) oraz raport fiskalny miesięczny.

Jeśli zdecydujesz się na zakup kasy PRO 300 (1299 zł netto), to po uzyskaniu zwrotu z US zapłacisz za nią jedynie 599 zł!

0